تبلیغات
<!DOCTYPE html>


<html>
<head>
<font face="tahoma" size="2">
<title>[cb:blog_page_title]</title>
<body>
<body bgcolor="#000000">
<div align="center"><table width="200" border="0"><tr>
<td colspan="2" style="background-color:#3479d9;">
<div align="center">
<img src="http://amirarhami.persiangig.com/image/hhh.png">

</td>
</tr>


<tr valign="top">
<td style="background-color:#FFFFFF;width:997px;text-align:top;">


   <hr color="#3479d9">
           <div align="center">
<font color="#3479d9">[cb:blog_today_date]</font>
</div>

   <hr color="#3479d9">


<cb:block_post>
              <cb:loop_post>


         


                       <div>
<div align="right">
                          <h2>
                              <font color="#3479d9" face="arial" size="5">[cb:post_title]</a><img src="http://cdn3.iconfinder.com/data/icons/paper/blue/file_document_paper_blue_g9959.png" width="50"></font>
                          </h2>

                          <p class="date">
<font face="tahoma" size="2">
                              ارسال شده در: [cb:post_create_date] - [cb:post_create_time]

::</font>
                          </p>
                      </div>

                     <br/>

                       <cb:block_post_category>
                              <b>ارسال شده در:</b>
                             <cb:loop_post_category>
                                <a href="[cb:post_category_href]">
                      [cb:post_category_name]</a>
                                </a>،
                                 </cb:loop_post_category>
                                 <br>
                        </cb:block_post_category>
                    <div align="right">           
                        [cb:post_author_photo_big]
                        [cb:post_body1]
                        [cb:post_body2]
<div align="right">


<a href="[cb:post_href]">
<style>
.image-hover {
display:block;
background-image:url(http://www.axgig.com/images/87439963585773089184.png);
width:100px;
height:20px;
}
.image-hover:hover {
background-image:url(http://www.axgig.com/images/37446574550958983898.png);
}
</style>

<div class="image-hover"></div>
</a></div>
<div align="right">

                     
                       <a target="_self" href="[cb:post_comment_href]" style="text-decoration:none" title="نظرات">
                           
                            <font color="#3479d9">  [cb:post_comment_count]</font>

<img src="http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/icojoy/shadow/standart/gif/24x24/001_50.gif" width="15">

                         </a> <br/>

                    <a href="[cb:post_author_href]" style="text-decoration:none" title="نویسنده این پست">
                        <font color="#3479d9">[cb:post_author_name]</font>
                    </a>

<img src="http://cdn2.iconfinder.com/data/icons/gnomeicontheme/24x24/stock/text/stock_insert-fields-author.png" width="15">

<br/>
               
            <cb:block_post_tag>
             

                 <cb:loop_post_tag>
                 <a href="[cb:post_tag_href]" style="text-decoration:none">
                    <font color="#3479d9">[cb:post_tag_name]</font>

<img src="http://cdn4.iconfinder.com/data/icons/Primo_Icons/PNG/128x128/tag.png" width="15">

                 </a>

 ،
                 </cb:loop_post_tag>
                 <br/>
            </cb:block_post_tag>

            <cb:block_post_related_link>
                 <b>دنبالک ها:</b>
                 <cb:loop_post_related_link>
                 <a href="[cb:post_related_link_href]" target="_blank">
                     [cb:post_related_link_name]
                   </a> ،
                 </cb:loop_post_related_link>
                 <br/>
            </cb:block_post_related_link>
                             <hr color="#3479d9" width="700">
         
                 
             
                </cb:loop_post>
             </cb:block_post>
<div align="center">

<font face="tahoma" size="2">
    <cb:block_pages>
            تعداد صفحات وبلاگ : ([cb:pages_total])
            <cb:loop_pages>
              <a href=" [cb:pages_href]" style="text-decoration:none" title="رفتن به این صفحه"> <font color="#3479d9"><b>[cb:pages_no]</b></font></a>
            </cb:loop_pages>
        </cb:block_pages>
<br>
</font>
</td>


<td style="background-color:#b3b3b3;height:1000px;width:275px;text-align:top;">

<br>
<div align="center"><font color="#ffffff"><i>
خوش آمدید [cb:blog_title] به
<hr color="#ffffff" width="100">
Welcome to [cb:blog_title]
<br><br><br>
</i></font><div align="right"><cb:block_author>     
        
          <div align="center">             
<img src="http://www.axgig.com/images/95052090075550774963.png">
</div><br>
               <cb:loop_author>  

<font face="tahoma" size="2" color="#3479d9">
<font color="#3479d9"><a href="[cb:blog_full_address] " style="text-decoration:none">صفحه نخست </a>
</font>
</a></font><br>

<font face="tahoma" size="2" color="#3479d9">
<font color="#3479d9"><a href="[cb:blog_archive_full_list_href] " style="text-decoration:none">آرشیو مطالب</a>
</font>
</a></font><br>

<font face="tahoma" size="2" color="#3479d9">
<font color="#3479d9"><a href="[cb:blog_contact_href]  " style="text-decoration:none">تماس با ما</a>
</font>
</a></font><br>


<font face="tahoma" size="2" color="#3479d9">
<font color="#3479d9"><a href="http://themetheme.mihanblog.com/" title="Theme Theme"  style="text-decoration:none">قالب وبلاگ</a>
</font>
</a></font><br>


<font face="tahoma" size="2" color="#3479d9">
<font color="#3479d9"><a href="[cb:blog_rss_href] " title="RSS"  style="text-decoration:none">آر اس اس</a>
</font>
</a></font>


</div>
                      [cb:author_about_me]
                 </a><br/>
               </cb:loop_author>
      
        </cb:block_author>  


<hr color="#3479d9">

<cb:block_author>     
        
          <div align="center">             
<img src="http://www.axgig.com/images/81080234738807812320.png">
</div><br>
               <cb:loop_author>  

<font face="tahoma" size="2" color="#3479d9">
[cb:author_photo_small]
<div align="center">
<a href="[cb:author_href]"
style="text-decoration:none">
[cb:author_name]([cb:author_post_count])
</font>
</a>
</div>
                      [cb:author_about_me]
                 </a><br/>
               </cb:loop_author>
      
        </cb:block_author>  


<hr color="#3479d9">        <cb:block_search>
        
                 <div align="center">
               <img src="http://www.axgig.com/images/55881004068385296185.png">
</div><br>
<div align="center">
<font color="3479d9">
               <input type="text" name="search_text"/> 
               <input type="submit" value="جــســــــــتــــــــجو كـــــن"/>
          </font>
       </cb:block_search>


<hr color="#3479d9">


<div align="right">


       <cb:block_blog_archive>
         <div align="center">
               <img src="http://www.axgig.com/images/26029813309322905092.png">
</div><br>
               <cb:loop_blog_archive>
             
<a href="[cb:blog_archive_href]"
style="text-decoration:none">
<font color="#3479d9">
[cb:blog_archive_text]
</font>
</a>
                <br/>
               </cb:loop_blog_archive>
           
<a href="[cb:blog_archive_full_list_href]"
style="text-decoration:none">
<font color="#3479d9">
<b>همه آرشیوها</b>
</font>   
</a>
 
      </cb:block_blog_archive> 
<hr color="#3479d9">
       <cb:block_blog_category>
      
             <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/65950917132200316778.png"></div><br>
              <cb:loop_blog_category>
                   <a href="[cb:blog_category_href]" style="text-decoration:none">
                         <font color="#3479d9">  [cb:blog_category_name]([cb:blog_category_post_count])</font>
                   </a> <br/>
              </cb:loop_blog_category>
           <hr color="#3479d9">
      </cb:block_blog_category>
      <cb:block_link>
        
              <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/07046353512991716886.jpg"></div><br>
                  <cb:loop_link>      
                   <a href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]"  target="_blank" style="text-decoration:none">
                            <font color="#3479d9"> [cb:link_text]</font>
                   </a><br/>
                    </cb:loop_link>
              <a href="[cb:link_full_list_href]" style="text-decoration:none"><font color="#3479d9"><b>همه لینکها</b></font></a>
                    <hr color="#3479d9">
      </cb:block_link> 

      <cb:block_linkdaily>
       
         
              <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/85811391257826840392.png"></div><br>
             <cb:loop_linkdaily>      
                 <a href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank" style="text-decoration:none">
                             [cb:linkdaily_text]
                    </a><br/>
             </cb:loop_linkdaily>
             <a href="[cb:linkdaily_full_list_href]" style="text-decoration:none"><font color="#3479d9"><b>همه لینکها</b></font></a>
             <a href="[cb:linkdaily_new_href]" style="text-decoration:none"><font color="#3479d9"><b>ارسال لینک</b></font></a>
       <hr color="#3479d9">
      </cb:block_linkdaily>


  <cb:block_extrapage>
      
        
              <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/93448933209645196066.jpg"></div><br>
             <cb:loop_extrapage>      
                   <a href="[cb:extrapage_href]" style="text-decoration:none"><font color="#c49f2f">[cb:extrapage_title]</font></a><br/>
             </cb:loop_extrapage>       
           <hr color="#3479d9">
      </cb:block_extrapage>


 <cb:block_stat>
      
     
              <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/40520091086807120380.png"></div><br>
        کل بازدید:[cb:stat_total_view]<br/>
        بازدید امروز :[cb:stat_today_view]<br/>
        بازدید دیروز : [cb:stat_yesterday_view]<br/>
        بازدید این ماه : [cb:stat_this_month_view]<br/>
        بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view]<br/>
        تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author]<br/>
        تعداد کل مطالب : [cb:stat_total_post]<br/>
        آخرین بازدید : [cb:stat_last_view_date]<br/>
        آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]<br/>
              <hr color="#3479d9">
      </cb:block_stat> 
      <cb:block_blog_tag_cloud>
       
         
              <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/25456594828273803013.jpg"></div><br>
             <cb:loop_blog_tag_cloud>             
                   <a href="[cb:blog_tag_cloud_href]"
                    style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em" style="text-decoration:none">
                         <font color="#3479d9">  [cb:blog_tag_cloud_text] </font>
                   </a>
             </cb:loop_blog_tag_cloud> 
         <hr color="#3479d9">
      </cb:block_blog_tag_cloud>
   

  <cb:block_poll>
      
      
              <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/08261748667298533895.png"></div><br>
             [cb:poll_question]<br>
             <cb:loop_poll>
                [cb:poll_answer]<br>
             </cb:loop_poll> 
<div align="center">
             <input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"/>
          <hr color="#3479d9">
      </cb:block_poll>

<div align="center">

   [cb:blog_script]<br>


<br><br>


<div align="center">
<a href="http://maxgraphic.mihanblog.com" target="_blank">
<img src="http://maxgraphic.persiangig.com/log1o.png"title="طراح قالب" alt="Max Graphic" width="100" height="100">
</a>


</td>
</tr>


<tr>
<td colspan="2" style="background-color:#3479d9;text-align:center;">
<font color="#ffffff">.تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ می باشد
</td>
</tr>
</table>

</body>
</head>
</html>